print_grb.png

Важећи планови парцелације и препарцелације

Штампа

ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ


  1. Пројекат парцелације кат. парцеле 2635/17 КО Крушевац у Крушевцу

        - графички прилог 1

        - графички прилог 2

        - текстуални део