Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Вести Одржана 23. седница Скупштине града Крушевца

  Одржана 23. седница Скупштине града Крушевца

  Ел. пошта Штампа
  1

  На  23. седници Скупштине града Крушевца, која је одржана 20.09.2019. године, одборници су размотрили и усвојили 83 тачке Дневног реда.

       

   

                                         

  2

   

  Усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар- јуни 2019. године. У првих шест месеци ове године приходи и примања буџета остварени су у износу од 1.890.164.067 динара или са 51,74% у односу на план, а укупни приходи и примања из свих извора у износу од 1.986.441.732 динара или са 51,88% у односу на план.

  Скупштина је усвојила сет одлука којима се уређује обављање комуналне делатности: Одлуку о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења, Одлуку о јавним паркиралиштима, Одлуку о димничарским услугама, Одлуку о погребним делатностима и  Одлуку о изменама и допунама Одлуке о гробљима и сахрањивању.

  Допуњена је Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски превоз путника на територији града Крушевца и одређена нова стајалишта у градском и међумесном превозу путника  и то стајалиште: Градска топлана у  Улици Јасички пут код Улице Мике Стојановића, као и стајалишта у Гаглову и Шанцу.

  Донета је Одлука о додели Јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за реализацију Пројекта реконструкције, рационализације и одржавања преосталог дела система јавног осветљења на територији града Крушевца  и усвојен текст нацрта Уговора.

  Усвојен је Концесиони акт за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Крушевца. Концесионим актом предвиђено је додељивање концесије на 15 година. Концесионар би користио 27 непокретности у којима тренутно  послује Апотека Крушевац, уз обавезу плаћања концесионе накнаде Граду Крушевцу. Ова накнада би представљала приход буџета Града и из тих средстава се првенствно планира обезбеђивање дела средстава за исплату дуговања Апотеке према запосленима и комерцијалним повериоцима.

   

  Дата је  сагласност на Пројекат ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта "Пројекат редовног (осим одржавања хоризонталне сиглнализације на територији насељеног места Крушевац) и зимског одржавања општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији Града Крушевца и донета Одлука о покретању пројекта Јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта "Пројекат рехабилитације и ургентног одржавања општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца. "

  Усвојен је Годишњи Извештај о мерењу и верификацији за утврђивање остварене уштеде у периоду април 2018- март 2019. Године, по Уговору ЈПП за јавно осветљење.

  Скупштина града је донела Одлуку о преносу удела и оснивачких права над Јавним предузећем "Аеродром Росуље" Крушевац на Републику Србију.

  Усвојен је Извештај о раду јавних предузећа за I  и  II квартал 2019. године,   информације о финансијским извештајима  јавних предузећа чији је оснивач Град за 2018. годину и  дата  сагласност на одлуке надзорних одбора ЈКП "Водовод Крушевац", ЈКП "Крушевац", ЈКП "Пословни центар" и ЈП "Аеродром Росуље" о начину расподеле нето остварене добити у 2018. години. Скупштина је дала сагласност на Измену и допуну Програма пословања ЈКП "Водовод Крушевац" за 2019. годину.

   

  4

   

  Одборници су усвојили: Измене Генералног урбнистичког плана Крушевац 2025, у делу урбанистичких целина 5.10., 10.2. 5.11., ПДР Гробља у Мудраковцу – Фаза 2, ПДР  Колонија- Југ, Измене Плана детаљне регулације "Железничка 1- део урбанистичке целине Б" , Измене и допуне измене ПДР стамбено – пословног блока Колонија, а усвојен је и  већи број одлука о изради  изради и измени урбанистичких планова.

  На иницијативу Друштва српско - руског пријатељства "Православље" донета је Одлука о постављењу спомен – плоче "Да се не заборави" у Јасици, у знак сећања на велику победу  из Првог српског устанка, када су се са турском војском сукобили здружени српско – руски одреди и  животе дало 15 српских и руских бораца.

  За директора Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац именован је досадашњи директор, дипл. инжењер архитектуре  Војкан Тутулић, а за в.д. директора ЈКП "Крушевац" Снежана  Радојковић, дипл. инг агрономије, до именовања директора по расписаном јавном конкурсу.

  За в.д. директора Центра за социјални рад у Крушевцу именована је Јована Дуњић, дипл. правник.

  Донето је и више кадровских решења и решења из имовинско правне области.

   

   

   

   

   

   

   
  wikipedia

  naled_bfm

  skgo
  usaid