Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Група за ванредне ситуације

  Ел. пошта Штампа

  Координатор: Душан Тодоровић

  Адреса: Чупићева бр. 13

  Тел: 037/447-050 и 447-051

  E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели   и  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА:

  У обављању послова из свог делокругa рада Група за ванредне ситуације примењује одредбе следећих закона и прописа:

  - Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 98/06)

  - Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 99/2011)

  - Закон о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и ("Сл. гласник РС" , бр. 30/2010)

  - Закон о изменама Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)

  - Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС" бр. 18/92, 42/2002 и 45/2002)

  - Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 73/2010)

  - Закон о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010)

  - Закон о азилу ("Сл. гласник РС" бр. 109/2007)

  - Закон о одбрани ("Сл. гласник РС" бр. 116/2007 и 88/2009)

  - Закон о војној, радној и материјалној обавези ("Сл. гласник РС" бр. 88/2009 и 95/2010)

  - Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези ("Сл. гласник РС", бр. 95/2010)

  - Закон о тајности података бр. ("Сл. гласник РС" бр.104/2009)

  - Закон о Војсци Србије ("Сл. гласник РС" бр.116/2007 и 88/2009)

  - Закон о полицији ("Сл. гласник РС" бр. 101/2005 и 92/2011)

  - Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009)

  - Правилник о начину и садржају Плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију ("Сл.гласник РС" бр. 73/2010)

  - Упутство о методологији за израду Планова одбране – Закључак Владе Р. Србије Пов.05 број: 00-275-2009

   

  Група за ванредне ситуације обавља послове припрема за одбрану Града, привредних друштава, других правних лица и предузетника и предузима мере за усклађивање припрема правних лица у делатностима из надлежности Града с Планом одбране Републике Србије. Обавља послове израде планова одбране, предлаже мере за функционисање Града у ратном и ванредном стању, предлаже спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању, обавља и друге послове у складу са законом.

  Обавља послове планирања припрема за одбрану, односно планирање за рационирано снабдевање становништва и функционисање органа јединица локалне самоуправе (јавних предузећа и служби) за време ванредног и ратног стања.

  Обавља послове израде плана и програма развоја система заштите и спасавања на територији града Крушевца, предлаже спровођење мера и задатака цивилне заштите у складу са јединственим системом заштите и спасавања, обавља послове везане за функционисање Градског штаба за ванредне ситуације. Врши усклађивање планова заштите и спасавања Града са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије, као и са суседним јединицама локалне самоуправе, предлаже предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних и других несрећа, обавља и друге послове у складу са законом.

  Група за ванредне ситуације обавља и послове планирања, организовање обуке и спровођење активности које организују републичке и међународне институције на пословима избеглих и расељених лица и азиланата, као и надзор корисника на терену.

  Група решава следеће захтеве:

  КОРИСНИК: избегла, расељена и прогнана лица

   

  ВРСТА ПОСТУПКА:

  1. Укидање статуса за прогнано или избегло лице
  2. Промена адресе боравишта избеглих и интерно-расељених лица ван територије града
  3. Исправка/измена решења о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврде о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица
  4. Рефундација трошкова сахране за преминула избегла или прогнана лица
  5. Регистрацију и издавање  легитимације расељеног лица
  6. Издавање дупликата легитимације расељеног лица
  7. Промена података у легитимацији расељеног лица
  8. Издавање легитимације расељеног лица за новорођенчад
  9. Признавање статуса избеглице малолетном детету

  10.  Овера решења Комесаријата за избеглице клаузолом правоснажности

  11.  Добијање потврде да се лице налази/не налази у бази

  12.  Добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите

   

  МЕСТО ПОСТУПКА: Крушевац, ул. Чупићева 13


  За наведене послове у Групи за ванредне ситуације ТАКСЕ се не наплаћују.

  arr_left

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid