print_grb.png

Усвојене стратегије

Штампа

На нивоу Града су усвојене следеће стратегије (стратешки документи):