Grad Kruševac

  Олакшице за инвеститоре

  Ел. пошта Штампа
  Инвеститори нових пословних објеката могу остварити право на умањење накнаде за уређење грађевинског земљишта према броју новозапослених радника на неодређено време и то:

  -    инвеститорима  нових пословних објеката за мининум 10 радника умањењује се накнада за 5%
  -    за сваког следећег запосленог преко горе утврђеног минимума умањује се накнада по 0,5% а највише 100%  за 200 запослених

  Ради остваривања права на умањење накнаде према броју запослених, инвеститор је дужан да поднесе елаборат који ће обавезно садржати податке о технолошком  поступку , производном програму и капацитету, величини парцеле, производних, пословних и осталих објеката и броју новозапослених радника које ће достићи најкасније шест месеци после почетка обављања делатности. Мишљење о елаборату даје Одсек  за финансије, привреду и екологију, на основу кога Градско већа закључком налаже Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода да са инвеститором склопи Уговор о регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта са одговарајућим попустом. Елаборат и Закључак Градског већа представљају саставни део Уговора о регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта.
   
  exchange2
  exchange3
  rapr
  siepa
  narr
  raofi
  rpk
  pks

  naled_bfm

  skgo
  naled
  usaid