print_grb.png

Заштићена природна добра

Штампа
Списак природних добара, која су заштићена законом, на територији града Крушевца:

     1. Стабло храста лужњака у Липовцу
         Старост: 150 - 200 година
         Управљач: Градска управа града Крушевца
         Решење: бр. 11207/68 од 05.06.1969. године

     2. Стабло храста лужњака у Јабланици
         Старост: око 270 година
         Управљач: Градска управа града Крушевца
         Решење: бр. 322/81 од 25.12.1981. године

     3. Стабло храста лужњака "Храст Расина"
         Старост: непозната
         Управљач: ЈКП Крушевац
         Решење: бр. 633-2/2010 од 11.06.2010. године

     4. Стабло храста лужњака у Белој води (Кисељак)
         Старост: око 230 година
         Управљач: МЗ "Бела вода" и Удружење "Кисељак"
         Решење: бр. 322-3/91 од 26.12.1991. године

     5. Прокоп Јастребац
         Управљач: ЈП "Србија шуме"
         Решење: бр. 01-626 од 10.12.1958. године

     6. Наупаре
         Управљач: сопственици и манастир "Наупаре"
         Решење: бр. 633-1 од 28.04.1994. године