Grad Kruševac

  Зашто Крушевац?

  Ел. пошта Штампа
  • Царинарница
  • Олакшице за инвеститоре
  • Повољан географски положај (удаљеност од коридора 10 - 23 кm)
  • Дуга индустријска традиција
  • Развијена мрежа институција за подршку бизнису
  • Постојање бизнис инкубатора, као инструмента подршке почетницима у бизнису
  • Развијен модел финансијске помоћи привредницима
  • Расположива стручна и добро обучена радна снага
  • Администрација града у служби грађана и подстицања развоја бизниса
   
  exchange2
  exchange3
  rapr
  siepa
  narr
  raofi
  rpk
  pks

  naled_bfm

  skgo
  naled
  usaid