Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Привреда Пољопривреда

  Служба за пољопривреду

  Ел. пошта Штампа

  Служба за пољопривреду обавља стручне, управно-правне, нормативно-правне, финансијско-материјалне и административно-техничке послове у следећим областима:

   

  Пољопривредно земљиште

  • Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
  • Доношење решења о коришћењу пољопривредног земљишта за експлоатацију минералних сировина (глине, песка, шљунка, тресета и др.)
  • Доношење решења за коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, у случају подизање шума, вештачких ливада и пашњака, на обрадивом пољопривредном земљишту 4. и 5. класе
  • Доношење основа заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта
  • Израда годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као и спровођење ових аката

   

  Водопривреда

  • Доношење решења о издавању водопривредних услова
  • Доношење решења о издавању водопривредне сагласности
  • Доношење решења о издавању водопривредне дозволе
  • Израда плана одбране од поплава и плана заштите земљишта од ерозије

   

  Општа акта

  • Доношење уверења да се подносилац захтева бави пољопривредном делатношћу, ради увоза пољопривредних машина  
  • Доношење уверења да се подносилац захтева бави пољопривредном делатношћу, ради визирања пасоша 

   

  Подстицање развоја пољопривредне производње 

  • Предузимање мера и активности за спровођење Стратегије локалног економског развоја , у оквиру стратешког циља - Развој пољопривреде и села
  • Израда нацрта одлука, решења и других аката за коришћење подстицајних средстaва која додељује Буџетски фонд за развој пољопривреде, предузетништва и малих и средњих предузећа града Крушевца
  • Давање обавештења о конкурсима за подстицајна средства која додељује Буџетски фонд за развој пољопривреде, предузетништва и малих и средњих предузећа града Крушевца, као и  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  • Праћење реализације кредита за пољопривредну производњу, које додељују пословне банке  изабране на тендеру, за које град плаћа камату и трошкове обраде кредита
  • Подстицање и помагање развоју задругарства
  • Израда пројеката за развој пољопривреде
  • Организовање и реализовање пољопривредног сајма, изложби и других манифестација из области пољопривреде
  • Организовање учешћа пољопривредних произвођача и предузећа из области пољопривреде на домаћим и међународним сајмовима
  • Организовање студијских  путовања, у циљу упознавања са примерима добре примерима фобре праксе,  као и учешће на домаћим и међународним сајмовима
  • Организовање стручних предавања за пољопривредне произвођаче, удружења, земљорадничке задруге и предузећа из области пољопривредне производње
  • Израда и спровођење аката везаних за исплату стрелаца на противградним станицама
  • Праћење појава биљних болести
  • Израда базе података о земљорадничким задругама, пољопривредним удружењима и предузећима из области пољопривредне производње
  • Израда базе података о анализи стања у пољопривреди по месним заједницама
  • Израда промотивног материјала у циљу афирмације развоја руралних потенцијала
  • Израда информације о реализацији јесење сетве и жетве и припреми за пролећну сетву
  • Припрема прописа из области пољопривреде

   


   

  Шеф службе:  Данијела Милисављевић

  Канцеларија: 21, зграда ГУ

  Контакти:

  Тел: +381 37 414721

  Фаx: +381 37 430332

  E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

   

   

   
  rpk
  pks

  naled_bfm

  skgo
  naled
  usaid