Grad Kruševac

  Важећи планови детаљне регулације

  Ел. пошта Штампа
  1. ПДР комплекса мале привреде "Зона Е" у Крушевцу - 2004.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  2. ПДР стамбено-пословног блока ограниченог улицама Немањином, делом Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у Крушевцу - 2006.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  3. ПДР стамбено-пословног комплекса "Центар 2" у Крушевцу - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  4. ПДР пословног блока уз Улицу Кнеза Милоша у оквиру насеља "Прњавор 2" - 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  5. ПДР Улице Стевана Сремца (Саве Ераковића) у Крушевцу - 2007. год. /ПЛАН НАМЕНЕ1/ /ПЛАН НАМЕНЕ2/ /ТЕКСТ/
  6. ПДР стамбеног насеља Равњак 2А у Крушевцу - 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  7. ПДР улице Цара Лазара са контактним зонама у Крушевцу - 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  8. ПГР (са елементима детаљног плана) индустрије "Плима М" - локација у Кошевима - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  9. ПДР дела саобраћајнице између насеља Паруновац - Дедина - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  10. Измене ПДР-а стамбеног насеља Равњак 1Б у Крушевцу - 2018.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  11. ПДР стамбеног-комплекса Равњак 2 у Крушевцу - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  12. ПДР "Лазарев Град" у Крушевцу - 2008.год /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  13. Измене ПДР "Лазарев Град" у Крушевцу - 2008.год 
  14. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 1 у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  15. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 2А у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  16. ПДР стамбеног комплекса Равњак 3А у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  17. ПДР стамбеног насеља Мудраковац у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  18. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 2Б у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  19. ПДР стамбеног насеља "Лазарица 4" стамбени блок Б3 у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  20. ПДР Блок Ц4 на К.П.БР.5951/1 и 5951/2 КО Крушевац у оквиру детаљног плана "Багдала 3" у Крушевцу - 2011.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  21. ПДР (Измене и допуне дела ДУП-а "Трг расинских партизана" - I фаза дела измењеног и допуњеног РП-а спортско рекреативног центра блок (СХ1) спортски терени и пословни простор у Крушевцу) у деловима К.П.БР. 2447/1, 2446/2, 2455/2 и 2657/2 све КО Крушевац у Крушевцу- 2003.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  22. ПДР стамбеног насеља Лазарица 5 у Крушевцу - 2009.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  23. ПДР дела блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу Расадник 1 у Крушевцу (измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу "Расадник 1" у Крушевцу) - 2011.год./КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  24. ПДР стамбеног насеља Равњак 1А у Крушевцу - 2010.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  25. ПДР стамбеног комплекса Равњак 3Б у Крушевцу - 2010.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  26. ПДР стамбеног насеља "Прњавор 2" у Крушевцу - 2010.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  27. ПДР "Ул. Александра Волте" у Крушевцу - 2013.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  28. ПДР стамбено пословног блока ограниченог улицама Немањином, дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских Јунака у Крушевцу -измена дела блока Ц2 - 2014.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  29. ПДР проширења новог гробља у Крушевцу - 2011.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  30. ПДР комплекса предузећа Д.П. "Рубин" у Крушевцу - 2003.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  31. ПДР "Стари аеродром" (Фаза 1) у Крушевцу - 2015.год./КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  32. Измене ПДР-а Колонија - 2018. год. 
  33. ПДР саобраћајнице Јасички пут - ЈКП "Крушевац" расадник - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  34. ПДР колектор отпадних вода од читлука до споја на колектор "Ц“ и колектора отпадних вода "Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  35. ПДР индустријска зона Кошеви - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  36. ПДР "Народни универзитет" - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  37. ПДР стамбеног насеља "Пањевац" - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  38. ПДР парка "Багдала" - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  39. ПДР Гарског потока и Гарског колектора - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  40. ПДР новог гробља у Мајдеву - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  41. ПДР "Колектор отпадних вода Б" (од ул. Паруновачке до ул. Аеродромске)- 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  42. ПДР "Стари аеродром" (Фаза 3) у Крушевцу - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  43. ПДР "Трг Костурница" у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  44. ПДР "Трг Костурница" у Крушевцу - ИЗМЕНА - 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  45. ПДР спортско'рекреативни центар "Расина" у Крушевцу - 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  46. ПДР "Железничка 4" у Крушевцу - 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  47. ПДР регулација реке Расине (од моста у Мудраковцу до профила 1200м узводно) - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  48. ПДР "Источна обилазница" у Крушевцу (од паруновачког моста до улице Кнеза Милоша) - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  49. ПДР линијски - од ТС-3 до Старог аеродрома - у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  50. ПДР линијски - од КС-1 до КС-3 - у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  51. ПДР "Бивоље 3" - у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  52. ПДР "Бивоље 4" - у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  53. ПДР линијских инфраструктурних објеката (разводни гасовод, мрс и дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ“ЈУГОИСТОК“ до кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске реке /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  54. ПДР Разводни ГАСОВОД слив Рибарске Реке - ИЗМЕНА /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  55. ПДР „ТРГ ФОНТАНА“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  56. Измена ПДР „Трг Костурница – СЕВЕР“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  57. ПДР Центар 3 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  58. ПДР Центар 4 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  59. ПДР индустријске зоне „Ф“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  60. Измене ПДР стамбеног насеља „РАВЊАК 1Б“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  61. ПДР Трг костурница измене - 2018 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  62. ПДР План детаљне регулације зона "А" и "Д" у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  63. ПДР План детаљне регулације „Липовац 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  64. ПДР План детаљне регулације „Железничка 3“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  65. ПДР Измене плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  66. ПДР План детаљне регулације „Центар 6“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  67. ПДР План детаљне регулације „Центар 5“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  68. ПДР План детаљне регулације „Цара Лазара - Балшићева“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  69. ПДР „Колонија-Југ“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  70. ПДР ,,Расадник Север'' /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  71. ПДР ,,Страмбено-пословни блок Колонија'' /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  72. пдр ,,Железничка 1 измена Б /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  73. ПДР ''Мудраковац 5'' /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  74. ПДР ''Мудраковац 4'' /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  75. ПДР "Трг фонтана" /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  76. ПДР "Центар 1" /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  77. ПДР "Мудраковац 3" /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  78. ПДР "Стари аеродром фаза 2" /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  79. ПДР "Бивоље 1" /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
   

  naled_bfm

  skgo
  usaid