Grad Kruševac

  spacer1111

  Важећи планови парцелације и препарцелације

  Ел. пошта Штампа

  ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ


  1. Пројекат парцелације кат. парцеле 2635/17 КО Крушевац у Крушевцу

       - графички прилог 1

       - графички прилог 2

       - текстуални део

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid