Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Месне заједнице Списак МЗ на територији Града

  Списак Месних заједница

  Ел. пошта Штампа
  Назив МЗ Телефон (037)
  Насељено место
  Прва МЗ 527160 Крушевац
  Деспот Стефан Лазаревић 422407
  Цар лазар 438964
  Веселин Николић 422824
  Мало Головоде 426455
  Лазарица 457400
  Расадник 493634
  Бивоље 405090
  Уједињене нације 443005
  Багдала 493634
  Центар 422917
  Пакашница 491260 Пакашница
  Мудраковац 442252 Мудраковац
  Паруновац 886085 Паруновац
  Капиџија 3101476 Капиџија
  Добромир
  Макрешане 562053 Макрешане
  Дедина 886016 Дедина
  Читлук 692291 Читлук
  Кошеви
  Бегово брдо
  Беласица 475201 Беласица
  Бела вода 678549 Бела вода
  Велика Ломница 873651 Велика Ломница
  Буци
  Буковица
  Велики Шиљеговац 851298 Велики Шиљеговац
  Бојнице
  Витановац 658181 Витановац
  Јабланица
  Шогољ
  Гаглово 886048 Гаглово
  Мали Шиљеговац
  Горљи Степош 655336 Горњи Степош
  Наупаре
  Шавране
  Велики Купци 884110 Велики Купци
  Мали Купци
  Штитаре
  Себечевац
  Гркљане
  Гари 442896 Гари
  Церова
  Глободер 681110 Глободер
  Дворане 698103 Дворане
  Пољаци
  Ловци
  Петина
  Ђунис 867214 Ђунис
  Јошје
  Жабаре 882330 Жабаре
  Треботин
  Мала Врбница
  Здравиње 691204 Здравиње
  Каоник 866176 Каоник
  Кукљин 678101 Кукљин
  Кобиље 566112 Кобиље
  Станци
  Велико Головоде
  Коњух 875107 Коњух
  Брајковац
  Коморане
  Љубава
  Каменаре
  Јасика 671053 Јасика
  Срње
  Велика Крушевица
  Гавез
  Мачковац 681650 Мачковац
  Мешево 652201 Мешево
  Дољане
  Мајдево 884401 Мајдево
  Суваја
  Модрица 635112 Модрица
  Мала река Мала река
  Зебица
  Рлица
  Срндаље
  Велике Крушнице
  Пепељевац 644470 Пепељевац
  Вучак
  Лукавац
  Падеж 696102 Падеж
  Вратаре
  Глобаре
  Бован 638090 Бован
  Пасјак
  Рибаре 865256 Рибаре
  Рибарска бања
  Бољевац
  Росица
  Зубовац
  Мало Крушнице
  Гревци
  Сушица 860068 Сушица
  Позлата
  Црквина
  Трмчаре 873638 Трмчаре
  Сеземча
  Слатина
  Текије 886258 Текије
  Ћелије 764131 Ћелије
  Шанац 877100 Шанац
  Крвавица 696311 Крвавица
  Шашиловац
  Доњи Степош 480613 Доњи Степош
  Лазаревац 875316 Лазаревац
   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid