print_grb.png

Списак Месних заједница

Штампа
Назив МЗ Телефон (037)
Насељено место
Прва МЗ 527160 Крушевац
Деспот Стефан Лазаревић 422407
Цар лазар 438964
Веселин Николић 422824
Мало Головоде 426455
Лазарица 457400
Расадник 493634
Бивоље 405090
Уједињене нације 443005
Багдала 493634
Центар 422917
Пакашница 491260 Пакашница
Мудраковац 442252 Мудраковац
Паруновац 886085 Паруновац
Капиџија 3101476 Капиџија
Добромир
Макрешане 562053 Макрешане
Дедина 886016 Дедина
Читлук 692291 Читлук
Кошеви
Бегово брдо
Беласица 475201 Беласица
Бела вода 678549 Бела вода
Велика Ломница 873651 Велика Ломница
Буци
Буковица
Велики Шиљеговац 851298 Велики Шиљеговац
Бојнице
Витановац 658181 Витановац
Јабланица
Шогољ
Гаглово 886048 Гаглово
Мали Шиљеговац
Горљи Степош 655336 Горњи Степош
Наупаре
Шавране
Велики Купци 884110 Велики Купци
Мали Купци
Штитаре
Себечевац
Гркљане
Гари 442896 Гари
Церова
Глободер 681110 Глободер
Дворане 698103 Дворане
Пољаци
Ловци
Петина
Ђунис 867214 Ђунис
Јошје
Жабаре 882330 Жабаре
Треботин
Мала Врбница
Здравиње 691204 Здравиње
Каоник 866176 Каоник
Кукљин 678101 Кукљин
Кобиље 566112 Кобиље
Станци
Велико Головоде
Коњух 875107 Коњух
Брајковац
Коморане
Љубава
Каменаре
Јасика 671053 Јасика
Срње
Велика Крушевица
Гавез
Мачковац 681650 Мачковац
Мешево 652201 Мешево
Дољане
Мајдево 884401 Мајдево
Суваја
Модрица 635112 Модрица
Мала река Мала река
Зебица
Рлица
Срндаље
Велике Крушнице
Пепељевац 644470 Пепељевац
Вучак
Лукавац
Падеж 696102 Падеж
Вратаре
Глобаре
Бован 638090 Бован
Пасјак
Рибаре 865256 Рибаре
Рибарска бања
Бољевац
Росица
Зубовац
Мало Крушнице
Гревци
Сушица 860068 Сушица
Позлата
Црквина
Трмчаре 873638 Трмчаре
Сеземча
Слатина
Текије 886258 Текије
Ћелије 764131 Ћелије
Шанац 877100 Шанац
Крвавица 696311 Крвавица
Шашиловац
Доњи Степош 480613 Доњи Степош
Лазаревац 875316 Лазаревац