Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска изборна комисија

  Градска изборна комисија

  Ел. пошта Штампа

  На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/2008, 5/2011 и 8/2015),

   

  Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној дана 08.07.2016. године, донела је

   

  Р Е Ш Е Њ Е

  О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

  I - ИМЕНУЈЕ СЕ председник, чланови и секретар Градске изборне комисије и њихови заменици и то:

   

  За председника: 

  ДРАГОЉУБ АРСИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

   

  За заменика председника:

  ИНЕС ШЉИВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

   

  За члана:

  МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ, дипломирани правник  из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

  За заменика члана:

  СУНЧИЦА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани економиста из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

   

  За члана:

  СРЂАН М. МИЛИВОЈЕВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

  За заменика члана:

  ВАЛЕНТИНА ТАМБУРИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

   

  За члана:

  ЈАСМИНА СТАЈИЋ, дипл. правник, ОГ "Србија побеђује",

  За заменика члана:

  МАРИЈА МАЛЕЗИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује",

   

  За члана:

  МАРКО БАЧЕВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује ",

  За заменика члана:

  ИВАНА АНТИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује",

   

  За члана:

  ВЕДРАН СТЕВАНОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује",

  За заменика члана:

  ДРАГАНА СИМИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује ",

   

  За члана:

  ВИОЛЕТА ВОЈИНОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује ",

  За заменика члана:

  СЛАЂАНА РАДОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује ",

   

  За члана:

  ЗДРАВКО МИЛОЈЕВИЋ, из Крушевца, ОГ "Социјалистичка  партија Србије",

  За заменика члана:

  СТЕФАН ЋИРИЋ, студент права из Крушевца, ОГ "Социјалистичка  партија Србије",

   

  За члана:

  ВЛАДИМИР МИЛИЋЕВИЋ, правник из Крушевца, ОГ "Социјалистичка  партија Србије",

  За заменика члана:

  АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, дипл. економиста из Крушевца, ОГ "Социјалистичка  партија Србије",

   

  За секретара:

  ДОБРИЛА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца.

  За заменика секретара:

  ИВАНА ПЕТРОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца.

   

  II - Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању Градске изборне комисије  ("Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/16).

   

  III - Ово решење објавити у "Службеном листу града Крушевца".

   

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

   

  I Број: 013-4/2016                                                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК

  Јасмина Палуровић, с.р.

      

  naled_bfm

  skgo
  usaid