Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Организациона структура

  Ел. пошта Штампа

  Према Одлуци о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист 11/13) и Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи Града Крушевца (Сл. лист 10/12, 01/13, 02/13, 07/13, 08/13 и 11/13), организациона структура је уређена према следећим хијерархијским степенима:


     1. Градска управа (начелник)

       1.1. Буџетски инспектор

       1.2. Интерни ревизор

     2. Одељења (начелници)

     3. Службе (шефови)


  374 - Градска управа

      37401 - Одељење за урбанизам и грађевинарство

          374011 - Служба за изградњу и легализацију објеката

          374012 - Служба за правне послове

      37402 - Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

          374021 - Служба за имовинско-правне послове

          374022 - Служба за стамбено-комуналне послове

      37403 - Одељење за друштвене делатности

          374031 - Служба за образовање, културу, омладину, спорт и информисање

          374032 - Служба за борачко-инвалидску и дечју заштиту

          374033 - Служба за социјалну и здравствену заштиту

  ***     374034 - Канцеларија за младе

      37404 - Одељење за јавне набавке

      37405 - Одељење за финансије

          374051 - Служба за буџет

          374052 - Служба за трезор

          374053 - Служба за финансије

      37406 - Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

          374061 - Служба за утврђивање изворних прихода

          374062 - Служба пореске контроле и наплате

          374063 - Служба за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

      37407 - Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

          374071 - Служба за економски развој и инвестиције

          374056 - Служба за привреду

          374057 - Служба за пољопривреду

          374058 - Служба за заштиту животне средине

      37408 - Одељење за општу управу и заједничке послове

          374081 - Служба правне помоћи

          374083 - Служба за информатику

          374084 - Служба за заједничко-техничке послове

          374085 - Служба за ванредне ситуације

          374086 - Служба за грађанска стања и месне канцеларије

          374087 - Служба заједниче писарнице

      37409 - Одељење за скупштинске послове

          374091 - Служба за скупштинске послове

          374092 - Служба за градско веће

          374093 - Служба за радно-правне односе

          374094 - Кабинет градоначелника

      37410 - Одељење за инспекцијске послове

          374101 - Грађевинска инспекција

          374102 - Комунална инспекција

              3741025 - Инспекција за саобраћај и путеве

              3741027 - Инспекција за заштиту животне средине

          374103 - Служба за извршења

      37411 - Комунална полиција

   

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid