print_grb.png

Приватизација

Штампа

Неприватизована предузећа

 Методом тендера:

Методом аукције:
Приватизована предузећа

Метод продаје: ТЕНДЕР

РБ

НАЗИВ

Делатност

Купац

Датум продаје

1.

Рубин

Производња дестилованих алкохолних пића

Инвеј доо, Земун

07.03.2005.

2.

Душан Петронијевић / Дуропак

Производња таласастог папира и амбалаже

Дуропак АГ (Конзорцијум) - Душан Петронијевић (Крушевац)

14.09.2004.

3.

Фабрика уља / Плима М

Производња рафинираних уља и масти

Божин Милићевић

20.07.2004.

4.

Мерима / Хенкел

Производња сапуна и сличних препарата

HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE, Беч, Аустрија

30.09.2002.

5.

Трајал ДП

Производња гума за возила

БРИКЕЛ ЕАД, Галабово, Бугарска

17.11.2006.

6.

ФАМ доо

Производња деривата нафте

Петробарт Доо (Конзорцијум)

05.02.2007.


Метод продаје: АУКЦИЈА

РБ

НАЗИВ

Делатност

Купац

Датум продаје

1.

Југопревоз Крушевац

Превоз радника у градском саобраћају

Живота Цветковић (Конзорцијум)

24.11.2005.

2.

Техноенергетика

Општи машински радови

 

24.06.2004.

3.

Тговина

Трговина на велико грађ. материјалом

Драган Трипковић

06.11.2003.

4.

Прогрес

Чишћење објеката

Синиша Николић

31.07.2005.

5.

Графика ГИТП / Сиграф

Штампање, остало

Бранко Милетић (Конзорцијум)

10.06.2003.

6.

Дева

Остала трговина на мало - мешовита роба

Global Investment доо

21.12.2004.

7.

Бранко Перишић / Плима Пек

Производња млинских производа

Божин Милићевић

06.10.2005.

8.

Фризер

Фризерски и др. третмани за улепшавање

ВДС доо

30.06.2003.

9.

Металпромет

Трговина на велико, тв и др. апарати

Азме Каплани (Конзорцијум)

06.10.2005.

10.

Циглана

Производња опеке и црепа од глине

Дејан Ранђовић

26.06.2003.

11.

ФАМПХАРМ

Производња фармацеутских препарата

Дејан Минић (Конзорцијум)

27.07.2006.

12.

Топлана ДП

Производња и снабдевање паром и топлом водом

Топлификација Врачар ад

08.03.2007.

13.

ТУРО ЖУПА

Хотели и мотели са рестораном

ББЦ Инвест доо

18.04.2007.

14.

Црвени сигнал

Школа за возаче

Драгиша Ђорђевић

11.04.2008.